Probleem-tip

Het is verstandiger om een probleem op te lossen dan je er druk om te maken.

 

Vrij naar
Henry de Montherlant

Red de winkel. Help de winkelier!

Retail_2a_free

De berichten over faillissementen, bedrijfsbeëindigingen en leegstand in het MKB volgen elkaar in hoog tempo op. Gevolgd door intelligente adviezen en slimme tips en trucs hoe bedrijven het tij kunnen keren. Al die denkers en schrijvers hebben helemaal gelijk, maar ze zien ook iets over het hoofd.

Cor Molenaar legt in zijn boek Red de winkel! de vinger op de vele zere plekken. En hij geeft de nodige adviezen om tot oplossingen te komen. Ook banken als de Rabobank en ABN Amro, hebben hun licht laten schijnen over de problematiek. De Rabobank adviseert ondernemers om veel meer samen te werken. Horizontaal en verticaal, maar vooral op het niveau van platforms. Deze samenwerking in ‘platform coöperaties’ doorkruist alle sectoren en ‘supply chains’. Naar haar mening maken retailers die op alle e niveaus samenwerken de grootste kans om te groeien. Het advies van ABN Amro luidt: zorg voor aanwezigheid in alle verkoopkanalen en werk samen. Zij ziet de grootste kans van slagen bij dié retailers die een goede cross channel-strategie hebben. De bank constateert dat de niet-samenwerkende zelfstandige retailers het erg moeilijk krijgen.

Zoals ik hierboven schrijf: ze hebben helemaal gelijk. Door samen te werken bundel je de krachten. Het maakt de winkelier minder kwetsbaar. Echter, zij hebben het vooral over ondernemingen die binnen een franchise werken of deel uitmaken van een groter geheel. Deze ondernemers hebben – vaak – het voordeel van een sterk merk achter zich. Zij worden al meer ondersteund in hun ondernemerschap.

Daarmee laten de deskundigen het micro- en kleinbedrijf onderbelicht.

Daarmee laten de deskundigen het micro- en kleinbedrijf onderbelicht. Terwijl juist deze groep ondernemers haar klanten veel te bieden heeft. Door hun verbondenheid met de mensen in hun werkgebied, hun productkennis en hun persoonlijke service. Ze werken keihard, maar weten deze unique selling points niet of onvoldoende te verzilveren. Ze hebben er gewoonweg de tijd niet voor. Bovendien hebben zij, als gevolg van hun kleinschaligheid, onvoldoende financiële kracht om de nieuwe technologische verworvenheden in te zetten. Zo fietsen zij geleidelijk aan steeds sneller achteruit.

Laten we ze dus een handje helpen. Red de winkel. Laat de kleine zelfstandige winkeliers niet in de kou staan. En zorg er zo ook voor dat jouw leefomgeving en die van je dorpsgenoten goed blijft.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *